BTP/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BTP/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΦΘΟΡΑ ΦΘΟΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
ΧΡΩΜΑ

ORANGE

ΜΕΓΕΘΟΣ

10/11, 7/8, 8/9, 9/10